ISKOLÁNKRÓL

ÉTKEZÉS

LEMONDÁS:
Hajnóczy József Kollégium
06-30/8506453

RÉSZLETEK || ÉTLAPOK

TANULÓINK

A 2022/2023-as tanév általános iskolai első osztályaiba 2022. április 21-én 7-18 óráig, illetve 2022. április 22-én 7-15 óráig lesz a beiratkozás, melyen a jelenlegi szabályozás szerint a Kréta rendszerben történt regisztráció mellett a személyes megjelenés is kötelező.

Az alábbi dokumentumokat legyenek kedvesek a beiratkozáshoz magukkal hozni:

  • - Gyermek oktatási azonosítójáról szóló óvodai igazolás
  • - Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • - Gyermek és szülő lakcímkártyája
  • - Gyermek és szülő személyi igazolványa
  • - Gyermek TAJ káryája
  • - Gyermek adókártyája
  • - Amennyiben kizárólagosan az egyik szülő, vagy gyám a Gyermek törvényes képviselője, úgy az erről szóló bírósági vagy gyámhatósági határozat is szükséges.
  • - Amennyiben van, szakértői vélemény
  • - Amennyiben van, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény / hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet határozata
  • - Lehetősége van a honlapról előre letölteni a beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatokat (életvitelszerű lakhelyről, törvényes képviseletről, etika vagy hit- és erkölcstan választásról, GDPR ). Ha ezeket kitöltve, tanukkal aláíratva behozza, azzal lerövidítheti a beiratkozáshoz szükséges időt.

Letölthető dokumentumok

DOKUMENTUMOK

Támogatóink