ISKOLÁNKRÓL

ÉTKEZÉS

LEMONDÁS:
Hajnóczy József Kollégium
06-30/8506453

RÉSZLETEK || ÉTLAPOK

TANULÓINK

Iskolánk története

A Bánki Donát Utcai Általános Iskolát 1963-ban alapították. Uránváros ebben az időszakban dinamikusan fejlődő új városrész volt. Az urán- és a szénbányászat jó megélhetési lehetőséget biztosított az itt élő fiatalok számára. Az iskolához tartozó körzetben igen sok gyermek lakott. Az iskola oktatási kínálata, a szinte kezdetektől működő és akkor még különlegességnek számító német tagozat szintén fontos vonzerőnek bizonyult a körzeten kívüli gyermekek számára is. A társadalmi változások következtében azonban a korábbi jelentős gyereklétszám erőteljesen lecsökkent. Az Uránváros általános iskoláinak jobb kihasználtsága érdekében 1996-ban összevonásra került az Esztergár Lajos Utcai és a Bánki Donát Utcai Általános Iskola. Az összevonás következtében a gyermek- és a pedagógus létszám újra magasra emelkedett. Előre látható volt azonban, hogy a születésszám csökkenésével a tanulólétszám is tovább csökken. Jelenleg az iskola 440 tanulója 17 osztályban és 10 napközis csoportban tanul 37 nevelő irányításával. 2004-ben a "XXI. század iskolája" pályázat keretében az iskola felújításra került. A két épületszárny közé építettek egy új aulát, felújították a tantermek villamos hálózatát, kifestettek minden tantermet, valamennyi vizesblokk felújításra került és a tantermekben lévő parkettát felcsiszolták és lelakkozták. A 2007/2008. tanévben Pécs város közoktatási intézményeinek átszervezésére került sor. Ennek keretében a Bánki Donát Utcai Általános Iskola a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola integrált intézmény részévé vált, azóta annak székhelyintézményeként működik.

2013 január 1-jétől az állami fenntartásba kerülést követően iskolánk neve:  Mecsekaljai Általános Iskola Székhelyintézménye.

Az iskola tárgyi feltételei kedvezőek: Fizika és kémiai előadó, iskolai könyvtár, uszoda, két tornaterem, két sportudvar, orvosi szoba, fejlesztőszoba, technika tanterem, tanulói konyha, két informatika terem, információs és kommunikációs technikával (IKT) ellátott tantermek biztosítják a tanulás feltételeit. Az iskola földrajzi elhelyezkedése is kedvező, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Az iskolában a Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az érdeklődő tanulók számára a délutáni órákban zeneiskolai oktatást biztosít. Tanulóink többségében szakközépiskolákban folytatják tanulmányaikat, de jelentős a gimnáziumokban továbbtanulók létszáma is. Az iskola a 2009/2010. tanévben a fenntartó Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata a TÁMOP "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" c. pályázati programja egyik kedvezményezett oktatási intézménye volt. A program keretében az iskola a 2009/2010. tanévben bevezette a kompetenciaalapú oktatást, 2015-ig pedig kötelezően vállalta a program fenntarthatóságát.

2017. szeptember 1-től, a Pécsi Tankerületi Központ fenntartói jogkörében átszervezte Mecsekaljai Általános Iskolát, a székhelyintézményből kiváltak az addigi tagintézmények és önálló intézményként működnek tovább, kivétel az Orfűi Fekete István Általános Iskola, mely a korábbi székhelyintézmény tagiskolája maradt, mint a Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola Fekete István Tagiskolája. Az eddig székhelyintézményként működő intézmény új nevet kapott: Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola.

A 2017/2018. tanév jelentkeztünk az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című pályázat megvalósítására, melynek keretében megvalósulhat:

- a tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusaink módszertani tudásának célzott fejlesztése továbbképzések keretében.

- a korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása iskolánk számára.

- a korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a WiFi lefedettségének biztosításával.

2017 nyarán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési döntést hozott arról, hogy pályázatot nyújt be a Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola épületének teljes energetikai korszerűsítésére.

 

Iskolánk sajátosságai

Iskolaotthonos nevelés és oktatás

- Alsó tagozatban minden évfolyamon iskolaotthonos nevelés és oktatás.

Úszásoktatás

- Alsó tagozaton heti négy testnevelés óra mellett heti egy órában úszás oktatás.

Idegen nyelv oktatás

- angol, német valamint kínai idegen nyelv választható 1-8. osztályig

Matematika oktatás

- emelt óraszámú matematika oktatás 5-8. osztályig

Rendezvények, ünnepélyek:
Tanévnyitó ünnepély
Mikulás műsor és ajándékozás
Karácsonyi ünnepély
Erdei iskola
Anyák napja
Sulihívogató programsorozat
Egészséghét
Néptáncosok napja
Bánki területi matematika verseny
Városismereti verseny
Osztálykirándulások
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Nemzeti és társadalmi ünnepek:
Október 23.
Március 15.
Megemlékezések:
Október 6.
Jeles napok
A diákélet hagyományai:
Egéravató első osztályosoknak
Polgáravatás második osztályban
Iskolai farsang
DÖK nap
Balatoni tábor
Karácsonyi és húsvéti vásár
Papírgyűjtés
A szülők és az iskola:
Nyílt tanítási órák

Letölthető dokumentumok

DOKUMENTUMOK

Támogatóink