ISKOLÁNKRÓL

ÉTKEZÉS

LEMONDÁS:
Hajnóczy József Kollégium
06-30/8506453

RÉSZLETEK || ÉTLAPOK

TANULÓINK

pécs címer

 „LÉPJ! – Légy Pécs Jövője” pályázat 

A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola udvarán 2018. május végén átadásra került a NYITOTT TANTEREM, melyet a diákjaink már birtokukba vettek. A környezettudatosabb életre nevelés, a természeti környezet megismerése szerves része a tanórai nevelésnek és a szabadidős tevékenységeknek egyaránt. A kihelyezett szemléletformáló tábla, a malomjáték, a satírozó tábla a szabadban tartott iskolai órákhoz és a tanórákon kívüli foglalkozásokhoz is külön élményt nyújtanak tanulóinknak valamint a vendégeinknek is.

 

Köszönjük a megvalósításban részt vevők munkáját!

A program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg a „LÉPJ! – Légy Pécs Jövője” pályázat keretében.

 


"Kortárs Olvasnivalót az iskolai Könyvtárakba"

Kortárs szakmai anyag 1. plakát_kicsi

 

 


 

ddc


 

Iskolánk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.1.4 pályázat egyik nyertese lett.

A pályázat részleteiről az alábbi menüpontokból tájékozódhatnak.
 
 
 

1.Tájékoztató:

TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Pécs város Önkormányzata 8 intézményével ( Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1. sz. Általános Iskola, Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 2. sz. Általános Iskola, Hajnóczy József Középiskolai Kollégium Türr István Úti Intézményegysége, Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Utcai Általános Iskolája, Nyugati Városrészi Óvoda, Városközponti Iskola Belvárosi Óvodája, Simonyi Károly Szakközépiskola, Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskolája ) sikeresen pályázott a " Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben " című pályázatra. Az elnyert összeg Bánki Donát Úti Általános Iskolára jutó része 21 millió Ft, melynek nagyobb részét a 2009/2010. tanévben pedagógusok továbbképzésére, új oktatási programok kidolgozására és megvalósítására fordíthattunk, illetve korszerű oktatástechnikai eszközöket vásárolhattunk.
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

 

 

 

2. A TÁMOP-3.1.4./08/2. azonosítószámú "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat részletes bemutatása:

A pályázat céljai:

 • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezi eljárások bevezetése ? pl. projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása);
 • a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás);
 • a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása IKT-eszközökkel ( laptop, kivetítő, stb.) támogatott tanórák módszertani támogatása.

A pályázat főbb tevékenységei:

 • A kompetencia alapú oktatás implementációja
 • A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
 • Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

A pályázat további tevékenységei:

 • "Jó gyakorlatok átvétele", adaptációja
 • pedagógus továbbképzési programok tervezése
 • a továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítési díjának, illetve a továbbképzés egyéb kapcsolódó költségeinek elszámolására
 • oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele
 • pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs
 • tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása
 • szakmai együttműködések kialakítása pl. színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal
 • mérés-értékelési felkészítés
 • digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése
A pályázat megvalósításában részvevő pedagógusok: (feltöltések folyamatban...)

 

 

 

3. Letölthetők dokumentumok:

Kompetencia alapú programcsomagok bemutatása

 • Idegen nyelv
 • Matematika
 • Szövegértés

Rendezvényeken készült felvételek (feltöltések folyamatban...)

Letölthető dokumentumok

DOKUMENTUMOK

Támogatóink