ISKOLÁNKRÓL

ÉTKEZÉS

LEMONDÁS:
Hajnóczy József Kollégium
06-30/8506453

RÉSZLETEK || ÉTLAPOK

TANULÓINK

" A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában "

/ Coolahan /

 

kompetencia lati eredetű szó, jelentése alkalmasság, ügyesség.

Feladatunk, hogy megtanítsuk tanulóinkat eligazodni az információk özönében. Segítsük megtalálni, saját tudásukba beépíteni mindazt, amire életük során szükségük lesz. A tanulás folyamata nem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével. Egyre nagyobb értéke van annak, ha valaki többször meg tudja újítani tudását, át tudja látni, képes új helyzetekben a megtanultakat alkalmazni.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák:

 1. anyanyelvi kommunikáció
 2. idegen nyelvi kommunikáció
 3. matematikai kompetenciák
 4. természettudományi kompetenciák
 5. digitális kompetencia
 6. szociális kompetencia
 7. vállalkozói kompetencia
 8. kulturális kompetencia
 9. a tanulás tanulása

A tanórákba beépítjük a kompetenciákat fejlesztő munkaformákat, módszereket tanulásszervezési eljárásokat:

 1. kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, oktatási programok alkalmazása
 2. IKT eszközökkel támogatott tanórák szervezése
 3. kooperatív tanulás
 4. egyéni és páros munka
 5. tanórai differenciálás
 6. projektoktatás
 7. témahét
 8. kutatómunka
 9. tanulói prezentációk
 10. önértékelés, csoportértékelés

Minden év májusában kerül sor az országos mérésre 4., 6. és 8. évfolyamon.

A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem évek alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket ( írás, olvasás, számolás gondolkodás ) mérnek.

A 6. és 8. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Iskolánk kiemelt feladatának tekinti az országos mérésre való felkészülést. Matematikából és magyarból feladatbankot állítottunk össze az előző évek tesztjeiből. Minden szaktanár kiválasztja a tantárgyához kapcsolódó feladatokat.

A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem évek alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket ( írás, olvasás, számolás gondolkodás ) mérnek.

A kitartó, folyamatos gyakorlásnak köszönhetően iskolánk az utóbbi években az országos átlag feletti teljesítményt nyújtott.

Az előző évek eredményei megtekinthetők:

Kompetenciamérések eredményei

6.évfolyam

Szövegértés Bánki Országos Megyeszékhelyi ált. isk. Megyeszékhelyi nagy ált. isk.
2021.
2019. 1479 1499 1532 1547
2018. 1521 1492 1526 1471
2017. 1555 1503 1542 1556
2016. 1514 1494 1536 1552
2015. 1559 1488 1528 1544
2014. 1533 1481 1522 1534
2013. 1465 1497 1545 1555
2012. 1644 1472 1515 1524
2011. 1560 1465 1515 1524
2010. 1604 1483 1530 1541
2009. 1650* -592 513 535 541
2008. 1646* -590 519 541 551

*A 2010. évi országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés és a matematika eredmények mérésére új skálát vezettek be. A 2009. évi és 2008. évi mérések eredményeit iskolánként átszámolták az új skála szerint, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények.

Matematika Bánki Országos Megyeszékhelyi ált. isk. Megyeszékhelyi nagy ált. isk.
2021.
2019. 1496 1495 1519 1532
2018. 1532 1499 1526 1475
2017. 1519 1497 1528 1542
2016. 1458 1486 1521 1537
2015. 1565 1497 1530 1545
2014. 1486 1491 1518 1529
2013. 1527 1489 1527 1538
2012. 1551 1489 1532 1542
2011. 1498 1486 1528 1539
2010. 1523 1498 1539 1548
2009. 1583* -536 489 509 517
2008. 1576* -535 499 520 530

8.évfolyam

Szövegértés Bánki Országos Megyeszékhelyi ált. isk. Megyeszékhelyi nagy ált. isk.
2021.
2019. 1616 1608 1631 1648
2018. 1630 1602 1627 1582
2017. 1643 1571 1599 1613
2016. 1601 1568 1602 1619
2015. 1574 1567 1598 1612
2014. 1656 1557 1587 1602
2013. 1730 1555 1590 1545
2012. 1680 1567 1601 1614
2011. 1704 1577 1608 1624
2010. 1689 1583 1610 1626
2009. 1640* -542 502 517 525
2008. 1726* -577 506 479 527

*A 2010. évi országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés és a matematika eredmények mérésére új skálát vezettek be. A 2009. évi és 2008. évi mérések eredményeit iskolánként átszámolták az új skála szerint, hogy összehasonlíthatóak legyenek az eredmények.

Matematika Bánki Országos Megyeszékhelyi ált. isk. Megyeszékhelyi nagy ált. isk.
2021.
2019. 1627 1624 1642 1661
2018. 1683 1614 1638 1590
2017. 1656 1612 1640 1657
2016. 1604 1597 1624 1640
2015. 1636 1618 1642 1656
2014. 1663 1617 1636 1652
2013. 1814 1620 1654 1602
2012. 1634 1612 1643 1659
2011. 1655 1601 1631 1648
2010. 1670 1622 1647 1662
2009. 1674* -518 484 497 504
2008. 1687* -541 497 511 518

2012.év eredményei

4. évfolyam eredményei

Országos Bánki
Az olvasáskészség kiépültsége 86 87
Az olvasáskészség gyakorlottsága 62 78
Az írásminőség fejlettsége 74 78
Az íráskészség gyakorlottsága 50 49
Az elemi számolási készség kiépültsége 93 96
A mértékegység-váltó készség kiépültsége 66 83
Az összeadás készségének kiépültsége 100-as számkörben 98 98
A kivonás készségének kiépültsége 100-as számkörben 93 96
A szorzás készségének kiépültsége 100-as számkörben 97 99
Az osztás készségének kiépültsége 100-as számkörben 94 98
Az elemi gondolkodási képesség kiépültsége 64 78
Az elemi gondolkodási képesség gyakorlottsága 68 69
Az elemi rendszerező képesség kiépültsége 64 75
Az elemi kombinatív képesség kiépültsége 65 91

Tanítók: Dávid Szilvia, Mázikné Héjas Eszter, Regőcziné Ábrahám Éva, Richterné Kellényi Edit

2011.év eredményei

 
 
 
 
 
 

Letölthető dokumentumok

DOKUMENTUMOK

Támogatóink